Nuuksion kansallispuisto

Katilan, Kuuselan ja Rajalan niityt

Eräs Nuuksion järviylängön omaleimainen piirre ovat pienet rinneniityt ja –pellot. Niityt ovat aikoinaan kuuluneet alueen vanhoille torpille ja pientiloille. Niityt muodostavat kasvistoltaan rikkaan ja monimuotoisen alueen. Ne ovat arvokas muistutus vanhasta torppariasutuksesta ja elämäntavasta. Avoimet kohteet metsäisessä maastossa elävöittävät kansallispuiston maisemaa.


 

Helsingin Vanhankaupunginlahti (Viikki)

Vanhankaupungin lahti on kansainvälisesti merkittävä kosteikkolinnuston suojelualue. Alueella pesii ja levähtää useita uhanalaisia ja harvinaisia lintulajeja. Osaa rantaniityistä hoidetaan laiduntamalla ja ne ovat perinnebiotooppeina merkittäviä. Rantaniitty koostuu saravaltaisesta kasvillisuudesta ja muuttuu kosteimpiin paikkoihin mennessä ruovikoksi.  Saarekkeessa kasvaa maksaruohoja, keto-orvokkeja, valkovuokkoja ja mukulaleinikkiä. 

Medvästö

Medvästö-Stormossenin Natura 2000-alue sijaitsee etelärannikolla, Kirkkonummen itäosassa. Alueeseen kuuluu Norra Fladetin-Kalvholmenin kosteikko-ja lehtoalue. Medvästö koostuu mm. merenrantaniityistä, lehdoista, hakamaista ja kaskilaitumista. Alue on monipuolisuutensa ansiosta erittäin merkittävä luontokokonaisuus. Useat sen osat on luokiteltu valtakunnalisesti arvokkaiksi eri suojeluohjelmissa.


Kuvagalleriassa pääset tutustumaan kohteisiimme: